Метод формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів наукомісткого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Чернов, Сергій Костянтинович
Савіна, Оксана Юріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для ефективного управління портфелями проектів наукомістких підприємств, які перебувають на сьогодні в динамічному турбулентному середовищі, потрібна постійна інтегруюча діяльність, метою якої є максимальна віддача від реалізації всієї сукупності проектів та врахування невизначеностей. Розглянуто сучасні дослідження та підходи в області управління портфелями проектів. Проаналізовано методи та механізми управління портфелями проектів, виявлено їх слабкі місця, визначено основні проблеми та чинники, що впливають на їх управління. Виявлено особливості портфелів проектів наукомістких підприємств, які призводять до втрат. Розроблено метод формування ціннісно-орієнтованих портфелів проектів наукомістких підприємств, який враховує базові показники цінності проектів та портфелів, що задовольняють визначені обмеження. Даний метод мінімізує втрати та невизначеності й забезпечує максимальну інтегровану цінність портфелів проектів.
Опис
Ключові слова
портфелі проектів, формування портфелів проектів, ціннісно-орієнтоване управління портфелями проектів, наукомісткі підприємства
Бібліографічний опис
Чернов С. К. Метод формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів наукомісткого підприємства / О. Ю. Савіна, С. К. Чернов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 78 – 84. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання