Реконструкция сложившейся жилой среды в г. Вологда

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В цій статті на прикладі двох кварталів, що історично склалися, в м. Вологда розглядається історико-стилістичне об‘єднання фрагмента міського середовища елементами благоустрою. На підставі історико-генетичного дослідження, виявляється система матеріальних знаків, що характеризують контекст часу, і вводиться поняття « Транзит часу».
Опис
Ключові слова
квартали, що історично склалися, середовищний підхід, часові зрізи, контекст часу, «транзит часу»
Бібліографічний опис
Масляних А. Ю. Реконструкция сложившейся жилой среды в г. Вологда / А. Ю. Масляних, Л. В. Анисимова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С. 59-62.
Зібрання