Удосконалення визначення якості інвестиційно-будівельного проекту

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Кінцевий продукт інвестиційно-будівельних проектів (ІБТ) не завжди задовольняє очікування зацікавлених сторін. Актуальність проблеми удосконалення визначення якості ІБП пов`язана з тим, що на сьогодні немає чітко сформульованого визначення «якості» саме для ІБП. Проаналізовано особливості формування якості ІБП. Отримані результати є вельми актуальними при плануванні ІБП, тому що вони надають можливість удосконалити процеси управління якістю ІБП й тим саме підняти його потенційну успішність.
Опис
Ключові слова
успішності, якість, Bal-індекс, інвестиційно-будівельні проекти, критерій
Бібліографічний опис
Балдук Г. П. Удосконалення визначення якості інвестиційно-будівельного проекту / Г. П. Балдук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. № 34. – 2018. – С. 13-18. – Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання