Стратагеми біосферосумісного будівництва : сучасні проблеми архітектоніки, економічної політики та розвитку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Шпакова, Ганна Валентинівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто актуальні аспекти розвитку урбанізованого середовища в контексті екологізації економіки, заснованої на принципах розвитку біосферної сумісності. Проаналізовано стан сучасного мегаполісу в умовах впливу антропогенних факторів на природне середовище та зворотний вплив наслідків людської діяльності на біоту. Запропоновано зміну моделі лінійної економіки, як реалізованої в більшості галузей виробництва країни, зокрема в будівельному комплексі, на модель циркулярної економіки з її основними імперативами, зорієнтованими безпосередньо на зелене будівництво. Виокремлено вагомі аспекти екологічно орієнтованої політики, яка ґрунтується на засадах загального дотримання принципів збереження та відновлення природних ресурсів. На їх основі сформовано стратегічні умови модернізації будівельної галузі у векторі розвитку біосферосумісної економіки і запропоновано напрями практичної реалізації для будівельного девелопменту в разі започаткування реформи на базі моделі циркулярної економіки. Сформульовано стратегеми біосферосумісного будівництва. За результатами аналізу робиться висновок про термінову переорієнтацію на нові стратегеми розвитку будівельного комплексу, як одного з провідних галузевих кластерів економіки країни, з метою впровадження біосферосумісних технологій на всіх етапах створення будівельної продукції на засадах збереження та відновлення природних ресурсів.

Опис

Ключові слова

біосферосумісне будівництво, циркулярна економіка, будівельний девелопмент, функціональна трансформація, рециклінг, кафедра технології будівельного виробництва

Бібліографічний опис

Шпакова Г. В. Стратагеми біосферосумісного будівництва : сучасні проблеми архітектоніки, економічної політики та розвитку / Г. В. Шпакова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 202 - 208. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced