Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Морозов, Віктор Володимирович
Шелест, Тетяна Миколаївна
Проскурін, Максим Вадимович
Гусак, Ганна Вадимівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одним з пріоритетних напрямів сучасних методологій управління проектами є управління комунікаціями в проектах. Також розвиток сучасних ІТ для навчання вказує на широке використання засобів та технологій віртуального навчання. Поєднуючи ці два напрями, авторами запропоновано модель інтеграційної взаємодії в проектах створення навчальних курсів на основі технологій віртуальної та доповненої реальності з використанням проектного підходу. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на п’ятьох складових, які включають перелік базових методологій та стандартів з управління проектами, сукупність ІТ віртуальної та доповненої реальності, базових навчальних освітніх програм ЗВО та вимог зовнішнього оточення проекту – бізнес ІТ компаній. Проведено ретельний аналітичний аналіз сучасних розробок та публікацій у цій галузі. Показані характеристики компонентів моделі, а також надано характеристику комунікаційних зв’язків між елементами моделі. Надано результати техніко-економічного обґрунтування запропонованої моделі щодо з’ясування можливостей її практичного застосування, подано графіки залежностей параметрів проекту.
Опис
Ключові слова
управління ІТ проектами, інформаційна взаємодія, інформаційні технології, навчання, віртуальна реальність, доповнена реальність
Бібліографічний опис
Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності / В. В. Морозов, Т. М. Шелест, М. В. Проскурін, Г. В. Гусак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 144-152. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання