Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Присвячено принципам визначення і формування системи ключових показників ефективності (КПЕ) групи ключових показників ефективності для діяльності служб з управління персоналом державних органів з метою реалізації єдиної кадрової політики в державних структурах та забезпечення своєчасного, об'єктивного і всебічного аналізу роботи кадрової служби.
Опис
Ключові слова
ключові показники ефективності (KПЕ), бюджетна сфера, державні службовці, програмно-цільовий метод, цільова комплексна програма (ЦКП), кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра С. В. Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 11. – С. 79 - 85. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання