Вип. 11

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Організаційно-технологічна модель прогнозування рівня якості виробничих процесів та продукції
  (КНУБА, 2012) Чуприна, Ю. А.
  Практична реалізація поставленої задачі дозволить прогнозувати формування загальної картини перерозподілу якості будівельної продукції з урахуванням нерівномірності розбиття досліджуваної конструкції чи фронту робіт.
 • Документ
  Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління
  (КНУБА, 2012) Цюцюра, С. В.; Криворучко, О. В.; Цюцюра, М. І.
  Присвячено принципам визначення і формування системи ключових показників ефективності (КПЕ) групи ключових показників ефективності для діяльності служб з управління персоналом державних органів з метою реалізації єдиної кадрової політики в державних структурах та забезпечення своєчасного, об'єктивного і всебічного аналізу роботи кадрової служби.
 • Документ
  Исследование энергетической эффективности автономной автоматизированной солнечной электростанции для индивидуального жилья
  (КНУБА, 2012) Иносов, С. В.; Бондарчук, О. В.
  Методами статистического моделирования исследована энергетическая эффективность автономной автоматизированной солнечной электростанции малой мощности для индивидуалього жилья в условиях Крыма.
 • Документ
  Джерела фінансування енергоощадності у ВНЗ
  (КНУБА, 2012) Тормосов, Р. Ю.; Степаненко, І. І.
  Розглянуто можливі джерела фінансування енергоощадної діяльності вищих навчальних закладів. Проведено аналіз джерел фінансування енергозберігаючих заходів та визначено їх особливості для державних та приватних вишів. Запропоновано розширити перелік фінансових джерел за рахунок застосування механізму державно-приватного партнерства.
 • Документ
  Модель планирования ресурсов портфелей проектов и программ в проектно-производственной деятельности предприятий
  (КНУБА, 2012) Егорченкова, Н. Ю.; Егорченков, А. В.; Катаев, Д. С.; Бондарчук, О. В.
  Предложена модель управления ресурсами портфелей проектов и программ на основе двудольных графов. Дано описание двудольного графа, его основные определения и метод расчета при планировании ресурсов в проектно-производственной деятельности предприятий.
 • Документ
  Особливості топології графіті як історичних написів
  (КНУБА, 2012) Демченко, В. В.; Горда, О. В.; Ткач, З. В.
  Проведено дослідження типів та особливостей історичних написів та проблеми їх прочитання (розпізнання). Визначені основні підходи та клас задач для вирішення визначених проблем.
 • Документ
  Проектний погляд на питання покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в умовах України
  (КНУБА, 2012) Тесля, Ю. М.; Білощицький, А. О.
  Виділені проблеми взаємодії влади, бізнесу і науки на шляху розвитку економіки України. Показана необхідність застосування проектного підходу до удосконалення діяльності владних структур та організацій наукової сфери в напрямку створення необхідних для бізнесу умов функціонування та розвитку.
 • Документ
  Використання сучасних технологій САПР для проектування енергоефективних будівель
  (КНУБА, 2012) Гоц, Х. М.
  Розглянуто інформаційну модель будівлі та шляхи підвищення рівня енергоефективності будівель у процесі їх проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції.
 • Документ
  Управление проектами в условиях кросскультурного окружения. Уроки Чернобыля
  (КНУБА, 2012) Мединцов, В. В.
  На примере деятельности по управлению проектами на площадке Чернобыльськой АЭС рассмотрено влияние кросскультурного взаимодействия на работу команды проекта.
 • Документ
  Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень
  (КНУБА, 2012) Левченко, Л. О.; Глива, В. А.; Сидоров, О. В.
  Визначено математичні функції, розроблено прикладне програмне забезпечення та реалізовано моделювання просторового розподілу і динаміки концентрацій аероіонів у повітрі приміщень.
 • Документ
  Новая концепция организации глобальной вычислительной архитектуры
  (КНУБА, 2012) Третьяков, А. Л.; Хулап, Г. С.; Бушуев, С. Д.
  Предложено новую концепция организации вычислительного процесса таким образом, что количество последовательных одновременных тактовых операций (или число векторных операций) не зависит от числа п - размерности задачи. При этом архитектура вычислительной среды адаптирована под конкретную решаемую задачу и вычисление осуществляется без обмена информацией между элементарными вычислительными устройствами - элементарными процессорами, число которых зависит от п. Описан алгоритм реализации данной идеологии на примере решения задачи многоэкстремальной оптимизации (или выбора максимального из п заданных чисел), а также алгоритм решения задачи коммивояжера.
 • Документ
  Механизмы конвергенции методологий управления проектами
  (КНУБА, 2012) Бушуев, С. Д.; Бушуева, Н. С.
  Рассмотрены конвергенции методологии развития управления проектами, взаимодействие в моделях в точках дифуркации.
 • Документ
  Векторный метод целеполагания проектов в проектно-векторном пространстве
  (КНУБА, 2012) Белощицкий, А. А.
  Предложен ориентированный на специфику образовательных сред метод интеграции устремлений заинтересованных сторон в систему целей проекта. Метод базируется на представлении целей проекта множеством точек, необходимость достижения которых и определяет траекторию движения объектов и субъектов проектов в проектно-векторном пространстве.