Концептуальні засади облікової політики підприємств інвестиційно-будівельної сфери України на шляху євроконвергенції систем адміністрування

Ескіз

Дата

2019

Автори

Поколенко, Вадим Олегович
Дикий, Олександр Віталійович
Іщенко, Тетяна Михайлівна
Савчук, Тетяна Валеріївна
Марчук, Тетяна Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розвинуто теоретико-прикладні положення з побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. При цьому адміністрування розглядається як вид управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технологію управління. Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розвинуто теорію та методологію, розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємств з визначенням пріоритетних об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно-інноваційного розвитку із використанням сучасного методичного забезпечення моделі Дью ділідженс (Due Diligence).

Опис

Ключові слова

підприємство, процес адміністрування, обліково-аналітичне забезпечення, технологія управління, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Концептуальні засади облікової політики підприємств інвестиційно-будівельної сфери України на шляху євроконвергенції систем адміністрування / В. О. Поколенко, О. В. Дикий, Т. М. Іщенко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 174 - 182. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset