Особливості укладання договорів підряду, визначення вартості робіт та проведення взаєморозрахунків по об’єктах будівництва, фінансування яких здійснюється за рахунок міжнародних фінансових організацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Моголівець, Антон Анатолійович
Бєлєнков, Артем Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зовнішні умови, у яких будівельні підприємства здійснюють свою діяльність, в останні роки постійно змінюються, що висуває серйозні вимоги до системи юридичного супроводу, збільшення безпеки управління бізнесом, зумовлює формування нових цілей, механізмів, інструментарію не тільки в поточній діяльності, але і в довгостроковій перспективі.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, укладання договорів підряду, будівельна діяльність, фінансування будівництва
Бібліографічний опис
Моголівець А. А. Особливості укладання договорів підряду, визначення вартості робіт та проведення взаєморозрахунків по об’єктах будівництва, фінансування яких здійснюється за рахунок міжнародних фінансових організацій / А. А. Моголівець, А. Ю. Бєлєнков // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 264 - 269. - Бібліогр. : 7 назв.