Методологія обчислення інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Крап-Спісак, Наталія Павлівна
Саницька, Алла Орестівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Введено поняття інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти, суб’єкти екскурсійної діяльності), який характеризує зміну числа суб’єктів туристичної діяльності за заданим критерієм дослідження, а також проведено дослідження кількості суб’єктів туристичної діяльності по областях України. Визначено інтегральний показник зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності, що дає можливість визначати рівень розвитку туризму в заданому регіоні дослідження. На основі аналізу кількості суб’єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти по областях України) можна зробити висновок, що вона характеризується інтегральним показником R 90% i ³ , що свідчить про наявність значного числа підприємств сфери туризму та відповідно розвиток туризму в заданому регіоні. Визначення інтегрального показника дає можливість аналізувати стан розвитку туристичної індустрії як для окремого регіону, так і для декількох регіонів.
Опис
Ключові слова
суб’єкти туристичної діяльності, туроператори, турагенти, суб’єкти екскурсійної діяльності, інтегральний показник зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності
Бібліографічний опис
Крап-Спісак Н. П. Методологія обчислення інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності / Н. П. Крап-Спісак, А. О. Саницька // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 118 - 122. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання