Вплив плану організації території Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав» на розробку генерального плану м. Переяслав-Хмельницький

Ескіз

Дата

2016

Автори

Коптюх, Юрій ВІталійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Перша писемна згадка про місто Переяслав, як відомо, зафіксована у історичній пам’ятці «Повісті минулих літ». Планувальна структура міста почала формуватися вже тоді і за понад 1000 років розвивалася практично в одних межах. Важливу роль у формуванні архітектурного обличчя м. Переяслава-Хмельницького відігравали русла річки Трубежа та її притоки р. Альти. Саме в заплаві цих річок і знаходиться історичне середовище міста. У 2010 р. тодішнім генеральним директором НІЕЗ «Переяслав» П. О. Довгошиєю було ініційовано розробку Генерального плану розвитку НІЕЗ «Переяслав». Створення такого документу обумовлювалося необхідністю виконання законодавства з охорони культурної спадщини [2]. Це дозволило протидіяти масовому розкраданню земельних ділянок міськими посадовцями в тандемі з депутатським корпусом.

Опис

Ключові слова

генеральні плани міст, розвиток територій, заповідники історико-етнографічні

Бібліографічний опис

Коптюх Ю. В. Вплив плану організації території Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав» на розробку генерального плану м. Переяслав-Хмельницький / Ю. В. Коптюх // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 61 - 63. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced