Мехінізми фінансового менеджменту будівельних підприємств як складова системи економічної безпеки

Ескіз

Дата

2020

Автори

Стеценко, С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

УжНУ

Анотація

Сучасний етап розвитку українського суспільства супроводжується якісною трансформацією механізмів фінансового менеджменту, що має свій прояв в перерозподілі прав власності та загостренні протиріч між діючими, реформованими та імпортованими інститутами, у зростанні масштабів інтеграційних процесів при одночасній активізації відцентрових тенденцій у регіонах та галузях, цифровізації усіх сфер економічної діяльності. Подібні зміни ускладнюються незавершеністю структурних перетворень, відсутністю цілісної концепції довгострокового розвитку держави, загостренням внутрішніх і зовнішніх факторів ризику для системи економічно безпеки підприємств в умовах активізації трансформаційних процесів.

Опис

Ключові слова

фінансовий менеджмент, кафедра економіки будівництва, економічна безпека, підприємства будівельні

Бібліографічний опис

Стеценко С. Мехінізми фінансового менеджменту будівельних підприємств як складова системи економічної безпеки / С. Стеценко // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород : УжНУ, 2020. - С. 95 - 96. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset