Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7807

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Мехінізми фінансового менеджменту будівельних підприємств як складова системи економічної безпеки
    (УжНУ, 2020) Стеценко, С.
    Сучасний етап розвитку українського суспільства супроводжується якісною трансформацією механізмів фінансового менеджменту, що має свій прояв в перерозподілі прав власності та загостренні протиріч між діючими, реформованими та імпортованими інститутами, у зростанні масштабів інтеграційних процесів при одночасній активізації відцентрових тенденцій у регіонах та галузях, цифровізації усіх сфер економічної діяльності. Подібні зміни ускладнюються незавершеністю структурних перетворень, відсутністю цілісної концепції довгострокового розвитку держави, загостренням внутрішніх і зовнішніх факторів ризику для системи економічно безпеки підприємств в умовах активізації трансформаційних процесів.