Samorząd terytorialny w Polcse – 25 lat doświadczeń

Ескіз

Дата

2016

Автори

Springer, Beata

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Przywrócenie samorządu terytorialnego na poziomie gmin w Polsce nastąpiło po przełomie w 1989 r. Proces ten nadal trwa, gdyż zbudowanie trwałych mechanizmów oraz zakorzenienie ich w świadomości obywateli wymaga wieloletnich zmian. Transformacja ustrojowa, której celem było przeprowadzenie demokratyzacji kraju zakładała zdecentralizowanie państwa i upodmiotowienie społeczności lokalnych. Poprzez stworzenie struktur samorządu terytorialnego zakładano powolne budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współodpowiedzialnego za sprawy lokalne.

Опис

Ключові слова

samorząd terytorialny w Polcse

Бібліографічний опис

Springer Beata. Samorząd terytorialny w Polcse – 25 lat doświadczeń / Beata Springer // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 101 - 109.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset