Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures

Ескіз

Дата

2020-03

Автори

Glyva, V.
Barabash, O.
Kasatkina, N.
Katsman, M.
Levchenko, L.
Tykhenko, O.
Nikolaiev, K.
Panova, O.
Khalmuradov, B.
Khodakovskyy, O.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

PC Technology Center

Анотація

Розроблено технологію виготовлення текстильного матеріалу з вмістоферомагнітних наночастинок для екранування електромагнітних полів. Показано, що найбільш ефективним методом зчеплення наночастинок з волокнами текстильного матеріал є нанесення магнітної рідини з наночастинками на матеріал та витримка його у неоднорідному постійному магнітному полі. За умов напруженості магнітного поля 450 А/м та його впливу протягом 12 годин імплантація наночастинок у льняну тканину стає практично незворотною. Досліджено захисні властивості розробленого матеріалу. За просочення магнітною рідиною з витратами 45–50 г/м2 (вміст феромагнітних частинок – 9 % за вагою) коефіцієнти екранування для 1–3 шарів матеріалу складають: для електричного поля промислової частоти 1,4÷4,8 ; для магнітного поля – 1,9÷8,1. Після магнітної обробки ці показники складають 2,9÷8,6 та 2,3÷8,9 відповідно. Для видалення з магнітної рідини технологічних компонентів, таких як вакуумне мастило та олеїнова кислота, достатньо застосувати синтетичний миючий засіб, що підтверджено експериментальним шляхом. Досліджено ефективність отриманого результату у реальних вироб- ничих умовах. Встановлено, що зниження напруженості магнітного поля промислової частоти та її інтергармонік одним шаром просоченого матеріалу без магнітної обробки складає 1,4, з магнітною обробкою – 2. При цьому не відбувається суттєвого зниження рівня природного геомагнітного поля. Проведено моделювання розподілу магнітного поля у тілі людини у разі виготовлен- ня з розробленого матеріалу захисного костюму. За умов гарантованого зниження напруженості магнітного поля у 2 рази у критичних місцях спостерігається підвищення рівня поля у шийному відділі через підвищення у цьому місці магнітного опору. Це необхідно враховувати при проекту ванні конфігурації захисного костюму Ключові слова: електромагнітне поле, наночастинки, текстильний матеріал, коефіцієнт екранування, магнітна обробка...

Опис

electromagnetic fields are electromagnetic screens and special clothing made from shielding materials. In particular, such clothes are obligatory for workers in the energy sector. The main requirements for such materials are reasonable coefficients of shielding an electric field, a magnetic field of ultralow (industrial) frequency and its harmonics, manufacturability, and reasonable cost

Ключові слова

кафедра фізики, electromagnetic field, nanoparticles, textile material, shielding coefficient, magnetic treatment

Бібліографічний опис

Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures / V. Glyva, O. Barabash, N. Kasatkina [аtk] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies / Ukrainian State University of Railway Transport. - Kharkiv, 2020. - Vol. 1, № 10 (103). - P. 26 - 31. - Bibliogr. : 12 titl.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset