Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах

Ескіз

Дата

2014

Автори

Олійник, О. Я.
Колпакова, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

На підставі аналізу загальної математичної моделі пропонуються спрощені моделі і методи розрахунку параметрів очистки стічних вод від органічних забруднень на краплинних біофільтрах в умовах достатнього забезпечення процесів біоокиснення киснем. Наведені рекомендації, які дозволяють оцінити вплив різних факторів на швидкість (кінетику) реакцій і масообмінні процеси.

Опис

Ключові слова

біофільтр, стічні води, біологічна плівка, органічні сполуки, масоперенос, метод розрахунку, реакція, модель

Бібліографічний опис

Олійник О. Я. Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах / О. Я. Олійник, О. А. Колпакова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 68 - 86 – Бібліогр. : 27 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset