Про одну розрахунову модель для дослідження дефомацій дамб і гребель та обгрунтування точності геодезичних спостережень

Ескіз

Дата

2016

Автори

Чибіряков, В. К.
Станкевич, А. М.
Старовєров, В. С.
Акчуріна, Г. С.
Шорін, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Відомо, що дамби і греблі під дією змінних навантажень можуть зазнавати деформацій, які призводять до порушення стійкості споруд, що негативно впливає на їх безаварійну роботу. Розв’язати задачі з визначення деформацій можна геодезичними методами, шляхом геодезичного моніторингу конструкцій у реальному часі. Точність дослідження забезпечується вибором точності спостережень та оптимальним розміщенням марок. Як відомо, переміщення споруди можна спрогнозувати за допомогою методів будівельної механіки, в основу яких покладено проектні значення величин, що описують її напружено-деформований стан (НДС).

Опис

Ключові слова

геодезичний моніторинг, деформації, напружено-деформований стан, плоска деформація, фізична та математична моделі, кафедра інженерної геодезії, кафедра вищої математики, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Про одну розрахунову модель для дослідження дефомацій дамб і гребель та обгрунтування точності геодезичних спостережень / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, В. С. Старовєров, Г. С. Акчуріна, О. А. Шорін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 21-34. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced