Про одну розрахунову модель для дослідження дефомацій дамб і гребель та обгрунтування точності геодезичних спостережень

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Відомо, що дамби і греблі під дією змінних навантажень можуть зазнавати деформацій, які призводять до порушення стійкості споруд, що негативно впливає на їх безаварійну роботу. Розв’язати задачі з визначення деформацій можна геодезичними методами, шляхом геодезичного моніторингу конструкцій у реальному часі. Точність дослідження забезпечується вибором точності спостережень та оптимальним розміщенням марок. Як відомо, переміщення споруди можна спрогнозувати за допомогою методів будівельної механіки, в основу яких покладено проектні значення величин, що описують її напружено-деформований стан (НДС).
Опис
Ключові слова
геодезичний моніторинг, деформації, напружено-деформований стан, плоска деформація, фізична та математична моделі, кафедра інженерної геодезії, кафедра вищої математики, кафедра опору матеріалів
Бібліографічний опис
Про одну розрахунову модель для дослідження дефомацій дамб і гребель та обгрунтування точності геодезичних спостережень / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, В. С. Старовєров, Г. С. Акчуріна, О. А. Шорін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 21-34. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання