Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом “прямих”

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для зниження вимірності вихідних рівнянь плоскої задачі теорії пружності у роботі запропоновано застосовувати класичний варіант метода “прямих” у поєднанні з узагальненим методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. Як координатні функції використовуються кусково-лінійні фінітні функції. На основі даного підходу розроблено 3 варіанти редукованих диференціальних рівнянь: рівняння в моментах, коефіцієнтах, та рівняння мішаного типу. Отримані рівняння пропонується розв’язувати чисельно, за допомогою метода дискретної ортогоналізації С. К. Годунова. На конкретному прикладі показана збіжність отриманих результатів за трьома підходами.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, задачі теорії пружності, метод “прямих”
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом “прямих” / А. М. Станкевич, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 509 - 521. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання