Можливості застосування практик краудсорсингу у проектах регіонального розвитку України

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
В останні роки відбувається пошук нових дієвих технологій для взаємодії з громадськістю на усіх рівнях - від глобального до локального. Як наголошує К. Левіна, «сьогодні від моделі co-operation ми переходимо до моделі cocreation. На передній план виходить обмін ідеями та поглядами для досягнення найкращого результату» [3, c. 36]. Провідним трендом стає активізація соціально-політичного дискурсу шляхом його віртуалізації та використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій.
Опис
Ключові слова
краудсорсинг, практика краудсорсингу
Бібліографічний опис
Голка В. Є. Можливості застосування практик краудсорсингу у проектах регіонального розвитку України / В. Є. Голка // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 206 - 210. - Бібліогр. : 8 назв.