Визначення ефективної довжини напірних розподільчих дренажних трубопроводів

Ескіз

Дата

2023-12

Автори

Кравчук А. М.
Кравчук О. А.
Чабанюк Р. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ОДАБА

Анотація

В роботі на основі проведеного аналізу диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в напірних розподільчих дренажних трубопроводах, запропоновано методику розрахунку ефективної довжини розглядуваних труб. Представлена методика розрахунку буде корисною при реальному проектуванні розподільчих дренажних труб меліоративних систем, оскільки її використання дозволить раціонально розраховувати їх параметри і за рахунок цього суттєво зменшити вартість будівництва і забезпечити оптимальні умови експлуатації меліоративних систем.

Опис

Ключові слова

розподільчий дренажний трубопровід, коефіцієнт фільтрації, фільтраційний опір, гідравлічний коефіцієнт тертя, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Кравчук А. М. Визначення ефективної довжини напірних розподільчих дренажних трубопроводів / А. М. Кравчук, О. А. Кравчук, Р. А. Чабанюк // Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології : матеріали конференцій, Одеса, 2023. - Одеса : ОДАБА, 2023. - С. 44 - 46. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced