Інформаційна модель міграції тритію

Ескіз

Дата

2016

Автори

Коваленко, О. В.
Кряжич, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

У статті подано інформаційну модель міграції техногенного тритію. Використано підхід опису просторів пов’язаних різномасштабних моделей стану системи та модель переносу у середовищі водонасичених ґрунтів. Досліджено питання розповсюдження тритію та його міграції за харчовими ланцюгами. Представлено алгоритм побудови інформаційної моделі міграції тритію. Наведено дані вимірів тритію у стічних водах, сніговому покриві та березовому соку. Зроблені висновки про можливе використання моделі.

Опис

Ключові слова

ізотоп, міграція, модель, система, забруднення

Бібліографічний опис

Коваленко О. В. Інформаційна модель міграції тритію / О. В. Коваленко, О. О. Кряжич // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2016. – Вип. 1 – 2 (21) . – С. 41 – 51. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced