Нарисна геометрія : навч. посібник

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ковальов, Сергій Миколайович
Ботвіновська, Світлана Іванівна
Гермаш, Катерина Михайлівна
Левіна, Жанетта Григорівна
Золотова, Алла Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Книга І навчального посібника містить теоретичні основи побудови зображень геометричних фігур у системі ортогональних проекцій (розділи 1-3). В розділах 4 і 5 розглянуто кінематичний спосіб утворення кривих ліній і поверхонь. Наведено можливості їх систематизації за різними ознаками. За основу розв’язання позиційних задач прийняті позиційні властивості геометричних фігур, які дозволяють формально визначити їх взаємне положення (розділ 6). В розділі 7 розглянуто способи розв’язання метричних задач з використанням перетворення зображень. Розділ 8 «Тіні в прямокутних проекціях» не спирається безпосередньо на розділи 4-7, тому може вивчатись одразу після розділу 3. Це дає можливість корегувати програму з нарисної геометрії відповідно до програм з архітектурного проектування. Призначено для студентів архітектурного факультету.

Опис

Ключові слова

кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, геометрія нарисна, проекції ортогональні

Бібліографічний опис

Нарисна геометрія : навч. посібник для студ. архіт. фак-ту: у 2 ч. Ч. 1 : Ортогональні проекції / С. М. Ковальов [та ін.] ; за ред С. М. Ковальова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2019. – 166 с. : іл. – Бібліогр.:с.166.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset