Нарисна геометрія : навч. посібник

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Ковальов, Сергій Миколайович
Ботвіновська, Світлана Іванівна
Золотова, Алла Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Книга І навчального посібника містить теоретичні основи побудови зображень геометричних фігур у системі ортогональних проекцій (розділи 1-3). В розділах 4 і 5 розглянуто кінематичний спосіб утворення кривих ліній і поверхонь. Наведено можливості їх систематизації за різними ознаками. За основу розв’язання позиційних задач прийняті позиційні властивості геометричних фігур, які дозволяють формально визначити їх взаємне положення (розділ 6). В розділі 7 розглянуто способи розв’язання метричних задач з використанням перетворення зображень. Розділ 8 «Тіні в прямокутних проекціях» не спирається безпосередньо на розділи 4-7, тому може вивчатись одразу після розділу 3. Це дає можливість корегувати програму з нарисної геометрії відповідно до програм з архітектурного проектування. Призначено для студентів архітектурного факультету.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, геометрія нарисна, проекції ортогональні
Бібліографічний опис
Нарисна геометрія : навч. посібник для студ. архіт. фак-ту: у 2 ч. Ч. 1 : Ортогональні проекції / С. М. Ковальов [та ін.] ; за ред С. М. Ковальова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2019. – 166 с. : іл. – Бібліогр.:с.166.