Лабораторні заняття з фізики як засіб формування продуктивних способів пізнання у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії.

Ескіз

Дата

2018

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Кам`янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотація

У статті акцентовано, що в сучасних умовах неможливо забезпечити якісну інженерно-будівельну освіту без знань курсу фізики, оскільки саме знання з фізики є базовими для засвоєння дисциплін професійного циклу підготовки. Викладено свій погляд на проблеми формування продуктивних способів пізнання у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії. Саме тому навчально виховний процес з фізики у будівельних університетах передбачає проведення не лише лекційних та практичних занять а й лабораторних занять. Обґрунтовано, що при проведенні лабораторних занять з фізики поглиблюються знання студентів з фізики, забезпечується розвиток їх експериментальних умінь і навичок проведення вимірювань фізичних величин, надається можливість оволодіти методами наукового пізнання на практиці та формуються професійно спрямовані знання. Лабораторні заняття з фізики є засобом формування продуктивних способів пізнання тому що вдосконалюють технічну підготовку фахівців будівництва та цивільної інженерії, посилюють практичну готовність фахівців до майбутньої професійної діяльності, сприяють розвитку спостереження, конструктивного мислення, інтересу до дисципліни та творчого підходу до набуття професійно спрямованих знань.

Опис

Ключові слова

лабораторні заняття з фізики, продуктивні способи пізнання, професійно орієнтовані знання, фахівці будівництва та цивільної інженерії.

Бібліографічний опис

Петруньок Т.Б. Лабораторні заняття з фізики як засіб формування продуктивних способів пізнання у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії. . Збірник наукових праць Кам`янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ ред. кол. : П.С. Атаманчук ( голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам`янець – Подільський: Кам`янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 24: STEM- інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – 167 – 170 c.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset