Пристрій для визначення деформованого шару ґрунту

Ескіз

Дата

2023-11

Автори

Балака, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Український державний університет залізничного транспорту

Анотація

Від виду та стану ґрунтової поверхні залежить вибір моделей взаємодії ходового обладнання самохідного скрепера з опорною поверхнею. Для визначення шару ґрунту, де ще діють його деформації від навантаження, застосовуємо спеціальний пристрій, який дозволяє одночасно дослідити напруження на різних горизонтах масиву ґрунту. В корпусі пристрою виконані гнізда, в які встановлено тензометричні датчики напружень. Максимальна кількість виконаних гнізд і закон зміни кроку їх розміщення вздовж частини корпусу визначається залежно від фізико-механічних властивостей та ступеня ізотропності за глибиною ґрунту, що досліджується.

Опис

Ключові слова

грунт, деформація, пристрій, напруження, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Балака М. М. Пристрій для визначення деформованого шару ґрунту / М. М. Балака // Інтелек­туальні транспортні технології : тези доп. IV-ї Міжнар. наук.-техн. конф. (27–28 листоп. 2023 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 356 – 358. - Бібліогр. 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset