Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом

Ескіз

Дата

2021

Автори

Ловейкін, В. С.
Почка, К. І.
Почка, О. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

роликова формувальна установка, привідний механізм, момент, динаміка, нерівномірність руху, кафедра професійної освіти, кафедра теплогазопостачання та вентиляциї

Бібліографічний опис

Ловейкін В.С. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом. / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, О. Б. Почка // Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн : збірник тез доповідей ХXІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів, Київ, 25-26 березня 2021 року / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; редкол. : Ружило З.В. (голова) [та ін.]. . – Київ.: НУБіП України, 2021. – С. 22-26. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset