Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
роликова формувальна установка, привідний механізм, момент, динаміка, нерівномірність руху, кафедра професійної освіти, кафедра теплогазопостачання та вентиляциї
Бібліографічний опис
Ловейкін В.С. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом. / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, О. Б. Почка // Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн : збірник тез доповідей ХXІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів, Київ, 25-26 березня 2021 року / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; редкол. : Ружило З.В. (голова) [та ін.]. . – Київ.: НУБіП України, 2021. – С. 22-26. - Бібліогр. : 5 назв.