Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проекті в MS Project

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гусєва, Юлія Юріївна
Мартиненко, Олександр Сергійович
Чумаченко, Ігор Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Будь-які проекти стикаються зі змінами, значна частка яких є результатом змін у вимогах ключових стейкхолдерів проекту. Отже, однією з актуальних задач стейкхолдер-менеджменту є відстеження виконання вимог зацікавлених сторін під час реалізації проекту. Запропоновано використання відповідного методу, який стверджує, що закріплення певних вимог стейкхолдерів за окремими роботами проекту дозволяє відстежувати їх виконання у часі відповідно до обсягу фактично витрачених ресурсів за аналогією з методом освоєного обсягу. Наведено функціональну модель запропонованого методу. Розроблено інструментальні засоби реалізації методу моніторингу вимог у проекті в середовищі MS Project.

Опис

Ключові слова

управління вимогами, стейкхолдер, інструментальні засоби, управління проектами

Бібліографічний опис

Гусєва Ю. Ю. Інструментальні засоби реалізації методу моніторингу вимог у проекті в MS Project / Ю. Ю. Гусєва, О. С. Мартиненко, І. В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 26 - 31. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced