Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Формування та реалізація більшості проектів наукомістких підприємств України базується на використанні положень теорії управління проектами, в якій портфельне управління охоплює найбільш широке коло стратегічних питань розвитку підприємств. В роботі розглянуто сучасні дослідження та підходи в області управління портфелями проектів та програм. Проаналізовано моделі, методи та механізми управління портфелями проектів, виявлено їх слабкі сторони, визначено основні проблеми та чинники, що впливають на їх управління. Виявлено особливості портфелів проектів наукомістких підприємств. Сформульовано завдання та цілі портфельного управління наукомістких підприємств. На основі результатів аналізу особливостей портфелів проектів наукомістких підприємств проведено їх класифікацію. Виділено етапи формування портфелів проектів наукомістких підприємств, критерії формування їх цільової функції та механізми управління ними.
Опис
Ключові слова
наукомісткі підприємства, проект, управління проектами, портфелі проектів, управління портфелями проектів
Бібліографічний опис
Савіна О. Ю. Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними / О. Ю. Савіна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 62 - 74. - Бібліогр. : 30 назв.
Зібрання