Побудова розв’язку рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Шульга, М. О.
Тробюк, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудовано розв’язок рівнянь типу Тимошенка гармонічних коливань періодичнонеоднорідних пластин, представлених в гамільтоновій формі по просторовій координаті. На основі теореми Ляпунова-Пуанкаре встановленні властивості характеристичного рівняння і структура загального розв’язку для необмежених і півобмежених областей.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, рівняння типу Тимошенка, теорема Ляпунова-Пуанкаре
Бібліографічний опис
Шульга М. О. Побудова розв’язку рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин / М. О. Шульга, О. М. Тробюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 9 - 15. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання