Побудова розв’язку рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудовано розв’язок рівнянь типу Тимошенка гармонічних коливань періодичнонеоднорідних пластин, представлених в гамільтоновій формі по просторовій координаті. На основі теореми Ляпунова-Пуанкаре встановленні властивості характеристичного рівняння і структура загального розв’язку для необмежених і півобмежених областей.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, рівняння типу Тимошенка, теорема Ляпунова-Пуанкаре
Бібліографічний опис
Шульга М. О. Побудова розв’язку рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин / М. О. Шульга, О. М. Тробюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 9 - 15. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання