Вип. 90

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/224

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Дослідження стійкості циліндричної оболонки з урахуванням реальних недосконалостей форми
  (КНУБА, 2012) Костіна, О. В.
  Розглядається вплив реальних недосконалостей геометричної форми на стійкість сталевої циліндричної оболонки. Використана нова методика дослідження стійкості недосконалих оболонок. Наведено результати досліджень, дані рекомендації з підвищення стійкості таких об'єктів.
 • Документ
  Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки
  (КНУБА, 2012) Іванченко, Г. М.; Шишов, О. В.
  Проаналізовано досвід кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури у використанні комп’ютерних технологій перевірки рівня знань студентів будівельного факультету для поточного і модульного контролю з будівельної механіки
 • Документ
  Аналіз реакцій в елементах просторових схем при різних способах з’єднання
  (КНУБА, 2012) Чеверда, П. П.; Іванченко, Г. М.; Кушніренко, М. Г.; Козовенко, А. М.
  Виконано дослідження реакції стінових панелей для двох варіантів просторового з’єднання з плитним фундаментним ростверком житлового будинку при дії двох сполучень навантажень. Будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткісними характеристиками. Для окремого просторового вузла за допомогою програмного комплексу SCAD досліджувався вплив способів з’єднання стінових панелей з плитним ростверком на несучу здатність. Параметри напружено-деформованого стану визначались для варіанту монолітного виготовлення елементів будинку та варіанту просторового з’єднання стінових панелей зі збірних елементів індустріального виготовлення. Аналіз дослідження результатів показав, що значення внутрішніх зусиль відрізняються, тому будівництво об’єктів промислового та цивільного призначення зі збірного залізобетону є більш економічним завдяки зменшенню витрат на армування елементів.
 • Документ
  Аналіз міцності та деформативності пілона інформаційного носія при дії вітрового навантаження
  (КНУБА, 2012) Геращенко, О. В.
  Проведено аналіз міцності та деформативності пілона на дію вітрового навантаження. Зроблені висновки щодо несучої здатності пілона.
 • Документ
  Вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пологих оболонок при дії тиску
  (КНУБА, 2012) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Калашніков, О. Б.
  Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пружних пологих ізотропних оболонок при навантажуванні їх рівномірним тиском. Розглядаються круглі у плані сферична і конічна панелі та сферичні квадратні у плані панелі з центральним отвором і перехресними каналами. Досліджено вплив ексцентричного за товщиною розташування каналів на втрату стійкості квадратної у плані панелі для різних варіантів нагріву обшивки і каналів. Виконано порівняння з розв’язками, що отримані в програмному комплексі ЛІРА.
 • Документ
  Базові скінченно-елементні моделі НМСЕ для просторових тіл в задачах динаміки
  (КНУБА, 2012) Солодей, І. І.
  На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання у двовимірній постановці задачі про нестаціонарні коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана модельна задача про коливання простору з двома циліндричними отворами.
 • Документ
  Двовимірний НДС пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженні
  (КНУБА, 2012) Ворона, Ю. В.; Козак, А. А.; Черненко, О. С.
  На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання у двовимірній постановці задачі про нестаціонарні коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана модельна задача про коливання простору з двома циліндричними отворами.
 • Документ
  Математичні моделі появи та розповсюдження зон руйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл
  (КНУБА, 2012) Гуляр, О. І.; Лізунов, П. П.; Солодей, І. І.
  Представлені дослідження спрямовані на створення нових фізичних і математичних моделей та алгоритмів ефективного чисельного моделювання нелінійної роботи широкого класу просторових залізобетонних конструкцій з урахуванням пластичних деформацій, тріщиноутворення і спільної роботи з армуванням та облицюванням.
 • Документ
  Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної нелінійності
  (КНУБА, 2012) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Максим’юк, Ю. В.; Сизевич, Б. І.
  Розглянуто двовимірний плоский скінчений елемент (СЕ) для розв’язку стаціонарної задачі теплопровідності в геометрично нелінійній постановці і отримана матриця теплопровідності. Достовірність результатів, що отримуються на основі розробленої методики, обґрунтовується порівнянням з відомими аналітичними результатами
 • Документ
  Розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів для неоднорідних кругових та призматичних тіл складної форми
  (КНУБА, 2012) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Мицюк, С. В.
  Отримано матрицю жорсткості неоднорідного скінченого елемента із змінними геометричними і фізичними параметрами і довільними граничними умовами і досліджено достовірність отримуваних результатів моделювання неоднорідного напруженодеформованого стану.