Еволюція формування архітектурного партеру

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проведено комплексний аналіз досвіду організації предметно-просторового середовища міста, на основі якого зроблено узагальнення особливостей формування та еволюційного розвитку архітектурного партеру, та запропоновано нове поняття на основі виконаного аналізу з урахуванням сучасних тенденцій в архітектурі.
Опис
Ключові слова
архітектурний партер, зона ближнього сприйняття в архітектурі, містобудівельний партер, міський партер, архитектурный партер, зона ближнего восприятия в архитектуре, градостроительный партер, городской партер, architectural parterre, a zone of the nearest perception in architecture, a town-planning parterre, a city parterre
Бібліографічний опис
Дубинський В. П. Еволюція формування архітектурного партеру / В. П. Дубинський, О. В. Скоробогатько // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 224-235. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання