Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель в роботах студентів НАОМА 1969-1980-х років

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті здійснено аналіз стильової характеристики громадських об’єктів в курсових та дипломних роботах студентів НАОМА 1960-1980-х років минулого століття. Значна увага приділяється історико-культурному та суспільно-інформаційному впливу на формування світогляду майбутніх фахівців архітектури. Надано спроби систематизації розвитку якісно-художнього рівня студентської творчості в межах хронології досліджуваного періоду.
Опис
Ключові слова
факультет архітектури, архітектурне проектування, архітектурна школа, синтез мистецтв, громадські будівлі, стильові особливості, новаторство, дизайн, природничий музей, інтерактивний центр, наука, освітньо- науковий центр, іновації, факультет архитектуры, архитектурное проектирование, архитектурная школа, синтез искусств, общественные здания, стилевые особенности, новаторство, дизайн, faculty of architecture, architectural design, architectural school, synthesis of arts, public buildings, stylistic features, innovation, design
Бібліографічний опис
Повар М. О. Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель в роботах студентів НАОМА 1969-1980-х років / М. О. Повар, А. М. Давидов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 303-315. - Бібліогр. : 6 назви.
Зібрання