Врахування ресурсних обмежень для сталого розвитку населених пунктів

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Еволюційний розвиток суспільства можна характеризувати напрямом науково-технічного та інформаційного прогресу. Це безупинний рух науки і техніки. Науково-дослідний процес досягає таких масштабів, що на практиці реалізується лише третина наукових досліджень та проектів. Метою та результатами досліджень більшості науковців є поліпшення умов життя сучасного та наступних поколінь з мінімізацією використання ресурсів при максимальному збереженні екології, раціональне визначення соціальних компонентів, що складають поняття рівня життя населення. На сучасному етапі має значення саме баланс, гармонія співвідношення трьох основних підсистем сталого розвитку: соціальної, економічної, екологічної. Можна стверджувати, що саме розвиток є пріоритетним напрямом людства. Тому реалізації ідей сталого розвитку населених пунктів приділяється значна увага суспільства XXI століття
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, сталий розвиток населених пунктів
Бібліографічний опис
Клюшниченко Є. Є. Врахування ресурсних обмежень для сталого розвитку населених пунктів / Є. Є. Клюшниченко, К. В. Осипенко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 86 - 90. - Бібліогр. : 6 назв.