Врахування ресурсних обмежень для сталого розвитку населених пунктів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Клюшниченко, Євген Єлисійович
Осипенко, Катерина Валеріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Еволюційний розвиток суспільства можна характеризувати напрямом науково-технічного та інформаційного прогресу. Це безупинний рух науки і техніки. Науково-дослідний процес досягає таких масштабів, що на практиці реалізується лише третина наукових досліджень та проектів. Метою та результатами досліджень більшості науковців є поліпшення умов життя сучасного та наступних поколінь з мінімізацією використання ресурсів при максимальному збереженні екології, раціональне визначення соціальних компонентів, що складають поняття рівня життя населення. На сучасному етапі має значення саме баланс, гармонія співвідношення трьох основних підсистем сталого розвитку: соціальної, економічної, екологічної. Можна стверджувати, що саме розвиток є пріоритетним напрямом людства. Тому реалізації ідей сталого розвитку населених пунктів приділяється значна увага суспільства XXI століття

Опис

Ключові слова

кафедра міського господарства, сталий розвиток населених пунктів

Бібліографічний опис

Клюшниченко Є. Є. Врахування ресурсних обмежень для сталого розвитку населених пунктів / Є. Є. Клюшниченко, К. В. Осипенко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 86 - 90. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset