Особливості адаптації, модернізації та удосконалення інтер`єрного середовища читальних залів існуючих бібліотек

Ескіз

Дата

2020

Автори

Третяк, Юлія Вікторівна
Перелигіна К. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сформулювати особливості дизайну інтер‘єрів читальних залів існуючих бібліотек у контексті адаптації, модернізації та оновлення їх архітектурного середовища. У дослідженні, результати якого висвітлено у статті, застосовуються методи натурного обстеження, історичного аналізу, порівняння, текстового опису. У статті виявлено проблемні для нашої країни питання адаптації і реконструкції інтер‘єрів існуючих бібліотек. Визначено ряд чинників, що впливають на процес оновлення простору сучасної публічної бібліотеки у соціокультурному та середовищному аспекті. Розглянуто та проаналізовано морфологічні ознаки сучасних інтер‘єрів читальних залів публічних бібліотек, а саме: функціонально-планувальна структура приміщень, об‘ємно-просторова та предметна організація середовища, композиція і художній образ. Визначено новітні тенденції пристосування внутрішнього середовища будівель існуючих бібліотек до сучасних умов. Сформульовано ряд основних особливостей формування інтер‘єрів читальних залів бібліотек в умовах адаптації, що у свою чергу дасть можливість встановити вимоги до проектування нових та реконструкції існуючих інтер‘єрів читальних залів бібліотек і дати обґрунтовані рекомендації для їх дизайну та оздоблення. Розширено і поглиблено ряд проблемних питань щодо формування інтер‘єрного середовища приміщень читальних залів існуючих бібліотек в контексті їх адаптації відповідно сучасних вимог. Вперше сформульовано ряд основних особливостей, що впливатимуть на процес адаптації, модернізації та оздоблення внутрішнього середовища читальних залів бібліотек в Україні. Аналіз теоретичного та практичного досвіду формування інтер‘єрів будівель бібліотек, детальна характеристика складових їх середовища, виявлення ряду особливостей їх дизайну у контексті адаптації існуючого середовища до сучасних вимог допоможе скласти науково-практичні рекомендації щодо проектування, реконструкції та оздоблення вищезазначених інтер‘єрів.

Опис

Ключові слова

кафедри рисунку і живопису, кафедра дизайну, сучасна бібліотека, читальний зал, дизайн інтер`єру, формування внутрішнього простору, адаптація середовища інтер‘єру, морфологічні ознаки інтер‘єру, оновлення середовища, modern library, reading room, interior design, interior space formatio, adaptation of the interior environment, morphological features of the interior, updating the environment

Бібліографічний опис

Третяк Ю. В. Особливості адаптації, модернізації та удосконалення інтер`єрного середовища читальних залів існуючих бібліотек / Ю. В. Третяк, К. В. Перелигіна // Архітектурний вісник КНУБА : наук. -виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 190 – 196. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset