Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гревцев, О. К.
Селіванова, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримано точний розв’язок рівнянь теорії пружності для круглих плит з осесиметричним навантаженням. Розглянута задача згину круглих плит, які перебувають під дією нормально доданих сил до будь-якого закону навантаження і з будь-якими типами їх опирання. Показано, що згин круглої плити під дією осесиметричного навантаження веде до зміни температурного поля.

Опис

Ключові слова

теорія пружності, осесиметрична задача, функція переміщень, температурна змінна, термодинамічно обернений процесс, згин круглої плити

Бібліографічний опис

Гревцев О. К. Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації / О. К. Гревцев, Н. Ю. Селіванова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 181 - 192. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset