Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримано точний розв’язок рівнянь теорії пружності для круглих плит з осесиметричним навантаженням. Розглянута задача згину круглих плит, які перебувають під дією нормально доданих сил до будь-якого закону навантаження і з будь-якими типами їх опирання. Показано, що згин круглої плити під дією осесиметричного навантаження веде до зміни температурного поля.
Опис
Ключові слова
теорія пружності, осесиметрична задача, функція переміщень, температурна змінна, термодинамічно обернений процесс, згин круглої плити
Бібліографічний опис
Гревцев О. К. Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації / О. К. Гревцев, Н. Ю. Селіванова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 181 - 192. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання