Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам'яної кладки пам'яток архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – підвищення ефективності будівельних процесів під час реставрації кам’яної кладки несучих стін пам’яток архітектури. Реставрація пам’яток архітектури належить до найважливіших питань людства, бо спрямована на збереження культурної спадщини суспільства. Але технологічні процеси реставрації при відновленні та укріпленні несучих кам’яних стін пам’яток архітектури відрізняються суттєвою трудомісткістю, що обумовлено індивідуальністю технічного стану кам’яної кладки та рівнем її збереженості. Обґрунтовано загальнодержавну, галузеву та науково-прикладну актуальність обраного напряму дослідження – вдосконалення будівельних процесів реставрації кам’яної кладки несучих стін пам’яток архітектури. Досліджено та виконано узагальнення основних різновидів кам’яної кладки пам’яток архітектури України.
Опис
Ключові слова
технологічні процеси, реставрація, кам’яна кладка, несучі стіни, пам’ятники архітектури, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Осипов С. О. Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам'яної кладки пам'яток архітектури / С. О. Осипов, О. Ф. Осипов, О. В. Слись // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 192-197. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання