Дослідження ефективності підсилення висячих металевих конструкцій наскрізного перерізу зовнішнім армуванням методом наклеювання фіброармованих систем

Ескіз

Дата

2021

Автори

Руднєва, Ірина

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Відомі численні приклади застосування металевих конструкцій, особливо в промислових будівлях та у великопрольотних спорудах. Застосування металевих конструкцій в будівництві зумовлене, перш за все, їх механічними властивостями. Але, як і у випадку з іншими типами конструкцій, унікальні та великопрольотні споруди, які проектуються з металу, в результаті тривалої експлуатації, без своєчасного технічного обслуговування та капітальних ремонтів, недостатньої міцності матеріалів конструкцій, в результаті зносу, конструктивних дефектів, для збільшення несучої здатності в результаті зміни погодних умов та діючих нормативних документів, підвищення надійності, продовження експлуатації, зокрема, що мають елементи, які працюють на згин, потребують підсилення несучих конструкцій. There are numerous examples of the use of metal structures, especially used in industrial buildings and in large-span structures. The use of metal structures in construction is primarily due to their mechanical properties. As in the case of other types of structures, unique and large-span structures designed from metal, as a result of long-term operation, without timely maintenance and major repairs, insufficient strength of structural materials, as a result of wear, structural defects, to increase the bearing capacity in as a result of changes in weather conditions and current regulatory documents, in order to increase reliability, prolong operation, in particular, with bending elements, need to strengthen the supporting structures.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, фіброармовані системи, армування методом наклеювання, висячі металеві конструкції, підсилення, конструкції наскрізного перерізу

Бібліографічний опис

Руднєва Ірина. Дослідження ефективності підсилення висячих металевих конструкцій наскрізного перерізу зовнішнім армуванням методом наклеювання фіброармованих систем / І. Руднєва // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція : робоча програма та тези доповідей / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 21-22. - Бібліогр. : 1 назва. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced