Суспільна свідомість і її вплив на державну і регіональну політику

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Красковська, Маргарита Петрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Реальна якість і практична ефективність політичних програм та механізмів їх втілення врешті-решт вирішальною мірою залежать від суб;єктивного фактору - свідомості як безпосередніх творців і виконавців цих програм, так і тих, на кого вони спрямовані. Оскільки свідомість конкретної людини є продуктом свідомості суспільної, остання разом з її невід;ємною складовою - політичною свідомістю - стає визначним чинником суспільного життя, детермінантою державної політики, впливовим фактором формування, функціонування і розвитку громадянського суспільства. Найважливіша функція суспільної свідомості полягає в тому, що вона є основою соціалізації членів суспільства.
Опис
Ключові слова
суспільна свідомість, державна політика, регіональна політика, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Красковська М. П. Суспільна свідомість і її вплив на державну і регіональну політику / М. П. Красковська // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 154-160.