Історія розвитку архітектури церкви Пресвятої Трійці та Покрови Пресвятої Богородиці у селі Зарваниця

Ескіз

Файли

Дата

2017

Автори

Дячок, О. М.
Нетриб’як, М. М.
Дацюк, Н. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджується історія розвитку архітектури старовинної церкви ХVIIІ століття у селі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської області, визначено роль святині в історії та культурі України. Проаналізовано історичні передумови будівництва та соціально – політичні чинники, що впливали на архітектуру храму. Проведений аналіз планування комплексу, натурні обстеження та здійснені обміри церкви для подальшого дослідження, інвентаризації, паспортиризації пам’ятки містобудування та архітектури і занесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання України. Введено у науковий обіг дані про будівлю.

Опис

Ключові слова

Марійський комплекс, Зарваниця, об’ємно – просторова композиція, пам’ятка архітектури, соціально - політичні процеси, бароко, Українська Греко-Католицька Церква, Марийский комплекс, Зарваница, объемно - пространственная композиция, архитектурные, социальные и политические процессы, барокко, Украинская греко-католическая церков, Mariyskiy complex, Zarvanytsia, space-spatial composition, monument of architecture, socio-political processes, Baroque, The Ukrainian Greek Catholic Church

Бібліографічний опис

Дячок О. М. Історія розвитку архітектури церкви Пресвятої Трійці та Покрови Пресвятої Богородиці у селі Зарваниця / О. М. Дячок, М. М. Нетриб’як, Н. М. Дацюк // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 94-103. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced