Розв’язувальні співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінчених елементів ( НМСЕ ) для кругового косокутного неоднорідного скінченного елемента з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу та проведена оцінка вірогідності отримуваних із його використанням результатів
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ ), моментна схема скінченних елементів ( МССЕ ), машинобудування, тіло обертання
Бібліографічний опис
Розв’язувальні співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання / В. А. Баженов, С. О. Пискунов, Р. М. Остапенко, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 3 - 30. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання