Розв’язувальні співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання

Ескіз

Дата

2008

Автори

Баженов, В. А.
Пискунов, С. О.
Остапенко, Р. М.
Сизевич, Б. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінчених елементів ( НМСЕ ) для кругового косокутного неоднорідного скінченного елемента з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу та проведена оцінка вірогідності отримуваних із його використанням результатів

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ ), моментна схема скінченних елементів ( МССЕ ), машинобудування, тіло обертання

Бібліографічний опис

Розв’язувальні співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання / В. А. Баженов, С. О. Пискунов, Р. М. Остапенко, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 3 - 30. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced