Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття

Ескіз

Дата

2013

Автори

Солодкий, В. Д.
Беспалько, Р. І.
Казімір, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

Розглянуто природні та техногенні чинники деградації ґрунтового покриву Буковинських Карпат та Передкарпаття з погляду еколого-лісогосподарських критеріїв. Досліджено причинно-наслідкові зв’язки цих негативних явищ трансформації довкілля. Розроблена класифікація екзогенних геодинамічних процесів регіону.

Опис

Ключові слова

екзогенні геодинамічні процеси, деградація ґрунтів

Бібліографічний опис

Солодкий В. Д. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В. Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І. І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 54 – 63. – Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset