Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин

Ескіз

Дата

2017

Автори

Зацерковний, Віталій Іванович
Оберемок, Наталія Василівна
Тішаєв, Іван Васильович
Наливайко, Оксана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Україна має значні запаси енергетичних корисних покладів, серед яких провідне місце належить торфу. Енергетична структура України характеризується значною диференціацією рівнів забезпечення паливом окремих районів. Тому, необхідно вирішувати подвійне завдання: удосконалювати галузеву і територіальну структуру паливного балансу, а також визначати розташування основних споживачів палива. Серед основних перешкод, які стоять на шляху до підвищення енергоефективності в Україні, можна виділити: надмірне регулювання ринку; недостатній техніко-технологічний розвиток галузі; недостатній рівень популяризації й обізнаності щодо заходів енергоефективності та їх застосування. Аналіз наявних ринків теплопостачання та виробництва палива в Україні свідчить про економічну, інвестиційну, екологічну та соціальну виправданість проектів переходу комунальних котелень на торф’яне паливо. Доведено переваги застосування торфу для опалення щодо заощадження енергоресурсів. Для оцінки параметрів родовища торфу необхідно створити просторово-цифрову модель родовища, яка на основі геолого-структурної позиції з максимальною достовірністю відображає всі особливості зміни речового складу покладів торфу, що проявляються в їх технологічній неоднорідності. Обґрунтовано застосування геоінформаційних технологій для моделювання родовищ корисних копалин, зокрема родовищ торфу. Визначено параметри підземного пласта: загальну площу, об’єм та середню потужність. Впровадження геоінформаційних технологій в дослідження такого типу дозволяє збільшити достовірність моделей, зменшити час та вартість досліджень, а також підвищити продуктивність використання кар’єрів.

Опис

Ключові слова

цифрова модель, ArcView, ArcGis, TIN-моделі

Бібліографічний опис

Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин / В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, І. В. Тишаєв, О. М. Наливайко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 147 - 155. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced