Прийоми зонування багатофункціонального центру активного відпочинку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гайдуков, Є. О.
Кравченко, І. Л.
Kravchenko, I. L.
Gaydukov, E. O.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дана стаття присвячена вивченню принципів функціонального зонування центрів активного відпочинку в міському середовищі. Розглянуто світовий досвід проектування і особливості формування аналогічних за функцією центрів в Європі і США. На основі аналізу були виявлені загальні схеми розташування функціональних блоків (цілісна, лінійна, багаторівнева), характерні і загальні особливості аналогових центрів. Розглянуто особливості кожної функціональної зони та їх розташування відносно один одного. На основі отриманих даних виявлено основні принципи зонування багатофункціональних центрів активного відпочинку. This article is devoted to the study of the functional zoning principles of activity centers in the urban environment. The world experience of designing and features of the formation similar in function centers in Europe and the USA considered. General layouts of functional blocks (integrated, linear, multilevel), characteristic and general features of analog centers were revealed based on the analysis. The features of each

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, active rest, multifunctionality, public center, leisure, functional zoning, активний відпочинок, багатофункціональність, громадський центр, функціональне зонування, дозвілля

Бібліографічний опис

Гайдуков Є. О. Прийоми зонування багатофункціонального центру активного відпочинку / Є. О. Гайдуков, І. Л. Кравченко / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 482 - 488. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset