Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі експертних знань

Ескіз

Дата

2019

Автори

Патракеєв, Ігор Михайлович
Денисюк, Богдан Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Якість міського середовища визначається якістю його складових: антропогенного, природного та соціального середовища. Основною проблемою оцінювання стану міського середовища є розрізненість методичних підходів і адекватних інструментів для оцінювання її якісного стану. Пропонується розроблення інтелектуальної інформаційної системи оцінювання потенційних, реальних та втрачених можливостей міського середовища із застосуванням експертних знань в умовах використання нечислової, неточної та неповної інформації для забезпечення управління сталим розвитком міста. Розроблена методика оцінювання потенційних, реальних та втрачених можливостей міського середовища заснована на використанні нечітких логічних рівнянь та дає змогу оцінювати ефективність метаболічних трансформацій кожної з підсистем міського середовища.

Опис

Ключові слова

база знань, продукційні правила, нечітка логіка, експертна система, метаболізм міського середовища, кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Бібліографічний опис

Патракеєв І. М. Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі нечітких експертних знань / І. М. Патракеєв, Б. І. Денисюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 187 - 198. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset