Управління якістю продукції проектів : методологічні та прикладні аспекти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто проблемні питання управління якістю проектів у контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, що надають підприємства. Досліджено поняття якості проектів, принципи та методологія її оцінки та імплементації, організаційно-методичні принципи забезпечення якості й управління якістю продукції та послуг. Висвітлено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю. Особливу увагу приділено системам менеджменту якістю, регламентам на базі стандартів International Standardization Organization (ISO) серії 9000, концепції Total Quality Management (TQM) та інтегрованим системам управління якістю. Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління якістю проектів. Отже, на сьогодні якість проектів постає мірою взаємовідносин суб'єктів господарювання в процесі ведення якісного морського бізнесу у тому числі.
Опис
Ключові слова
системи менеджменту якістю, методологія якості проектів, стандарти управління якістю організації
Бібліографічний опис
Мальцев А. С. Управління якістю продукції проектів : методологічні та прикладні аспекти / А. С. Мальцев, С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 25-31. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання