Управління якістю продукції проектів : методологічні та прикладні аспекти

Ескіз

Дата

2019

Автори

Мальцев, Анатолій Сидорович
Крамський, Сергiй Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто проблемні питання управління якістю проектів у контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, що надають підприємства. Досліджено поняття якості проектів, принципи та методологія її оцінки та імплементації, організаційно-методичні принципи забезпечення якості й управління якістю продукції та послуг. Висвітлено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю. Особливу увагу приділено системам менеджменту якістю, регламентам на базі стандартів International Standardization Organization (ISO) серії 9000, концепції Total Quality Management (TQM) та інтегрованим системам управління якістю. Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління якістю проектів. Отже, на сьогодні якість проектів постає мірою взаємовідносин суб'єктів господарювання в процесі ведення якісного морського бізнесу у тому числі.

Опис

Ключові слова

системи менеджменту якістю, методологія якості проектів, стандарти управління якістю організації

Бібліографічний опис

Мальцев А. С. Управління якістю продукції проектів : методологічні та прикладні аспекти / А. С. Мальцев, С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 25-31. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset