Методологічні засади проектування внутрішнього транзитного простору для незрячих

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В результаті аналізу особливостей незорового сприйняття і дослідження сучасної проектної та будівельної практики в статті визначено метрологічні засади проектування транзитного простору для незрячих. На основі зіставлення габаритів зони досяжності у горизонтальній площині із довжиною кроків, складено масштабну шкалу елементів простору, призначеного для перебування сліпих. Встановлено, раціональну довжину об’єктів транзитного простору, кратну всім сталим величинам тактильно-м’язового сприйняття. Визначено пропорційне відношення величин сусідніх приміщень, що забезпечує відчутну різницю тривалості реверберації звуку при переході між ними.
Опис
Ключові слова
масштабування, пропорційне відношення, транзитний простір, незорові орієнтири, спеціалізована споруда, масштабирование, пропорциональное отношение, транзитное пространство, незорови ориентиры, специализированное сооружение, scaling, proportion, transit space, transit space, specialized building
Бібліографічний опис
Комаров К. О. Методологічні засади проектування внутрішнього транзитного простору для незрячих / К. О. Комаров // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 398-408. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання