Історична пам'ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Від початку свого ствердження як незалежної держави Індія, внаслідок своєї багатокультурності, етнорелігійного, мовного й світоглядного розмаїття, зіштовхнулася з нагальною потребою формування спільної державної ідентичності у територіальних громад, кожна з яких мала свою, віками й тисячоліттями сформовану і вельми відмінну від інших групову ідентичність.
Опис
Ключові слова
історична пам'ять, регіональна політика, інструмент регіональної політики, державна ідентичність
Бібліографічний опис
Метельова Т. О. Історична пам'ять як інструмент регіональної політики : на прикладі сучасної Індії / Т. О. Метельова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 136-142. - Бібліогр. : 9 назв.