Історична пам'ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Метельова, Тетяна Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Від початку свого ствердження як незалежної держави Індія, внаслідок своєї багатокультурності, етнорелігійного, мовного й світоглядного розмаїття, зіштовхнулася з нагальною потребою формування спільної державної ідентичності у територіальних громад, кожна з яких мала свою, віками й тисячоліттями сформовану і вельми відмінну від інших групову ідентичність.
Опис
Ключові слова
історична пам'ять, регіональна політика, інструмент регіональної політики, державна ідентичність
Бібліографічний опис
Метельова Т. О. Історична пам'ять як інструмент регіональної політики : на прикладі сучасної Індії / Т. О. Метельова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 136-142. - Бібліогр. : 9 назв.