Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Григорчук Олександр Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Григорчук О. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач / О. М. Григорчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова – 2017. – Вип. 57. – С. 39 – 48. Бібліогр.: 24 назви.