Моделі та методи оцінки будівельних проектів в умовах композиційної невизначеності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Картавих, Сергій Миколайович
Теренчук, Світлана Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено характер невизначеності, що супроводжує вибір найкращого будівельного проекту із множини прийнятних альтернатив, і надано класифікацію нечітких факторів, які найчастіше ускладнюють експертизу проектів. Проаналізовано причини виникнення невизначеності на етапах передпроектної підготовки і проектування. Формування інтегрального критерію оцінки будівельного проекту, в якому враховані дані минулих проектів, поточний стан предметної області, результати прогнозування та суб’єктивне ставлення особи, що проводить експертизу, пропонується здійснювати з урахуванням неформалізованих експертних знань. Інтегральний критерій утворюється з комбінації частинних критеріїв п’яти типів, які мають універсальну множину значень від 0 до 1. Для формалізації якісних частинних критеріїв оцінки будівельного проекту використовуються моделі і методи нечіткої математики. Формування інтегрального критерію на даному етапі досліджень лишається за експертами.

Опис

Ключові слова

ефективні об’єкти, нечіткий фактор, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Картавих С. М. Моделі та методи оцінки будівельних проектів в умовах композиційної невизначеності / С. М. Картавих, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 75 - 80. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset