Еволюція ролі професії зодчого як архітектора, митця, дизайнера майбутнього

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджується еволюція ролі зодчого - митця, його властивостей на основі вивчення архітектурних, художніх, монументальних особливостей, як історичних етапів, так і сучасності на прикладах архітектурних об’єктів, проектного синтезу мистецтв – скульптури, живопису, монументального мистецтва. і декоративно-прикладне мистецтво. Обґрунтовано доцільність узагальнення характеру різного ставлення до архітектора як спеціаліста – архітектора-художника. У статті обґрунтовано дослідження ролі архітектора в історичному розвитку архітектури, особливостей сприйняття архітектора як головного у формуванні архітектурного середовища, суспільно-політичних, історичних подій суспільства для його сприяння та ствердження. Архітектор як головний будівельник, що вписав ім'я архітектора об'єкта в історію. Доведено доцільність ставлення до архітектора як до спеціаліста – архітектора-художника, з метою популяризації професії. У статті розглядаються історичні етапи та стилі в архітектурі, починаючи з найдавніших часів формування середовища існування людини і закінчуючи сучасністю. При розгляді наукових досліджень, пов’язаних з історичними періодами архітектури світу та України, у роботі використано теоретичні методи, узагальнення інформації. Важливо поглибити розуміння культури професії. Узагальнення результатів досліджень дає матеріал для розуміння ролі професії архітектора як основної у реалізації постулату «доцільність, користь, краса», а також у здійсненні теоретичних досліджень у навчальному процесі архітекторів та дизайнерів, і є продовженням попередніх досліджень.
Опис
Ключові слова
архітектор, архітектура, архітектурне середовище, стиль, синтез мистецтв, скульптура, живопис, дизайн, монументально-декоративне мистецтво, кафедра архітектурно-проектної справи
Бібліографічний опис
Авдєєва М. С. Еволюція ролі професії зодчого як архітектора, митця, дизайнера майбутнього / М. С. Авдєєва, Н. Ю. Авдєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-тех. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 58. - С. 15 - 31. - Бібліогр. : 20 назв.