Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства

Ескіз

Дата

2017

Автори

Тімінський, Олександр Георгійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виділені параметри проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства. Запропоновано типологію характерів змін: зміни у кількості елементів структури; зміни у швидкості процесів; зміни у величині параметра підсистеми; зміни у алгоритмі управління; зміни у параметрах алгоритму управління. Сформульовані напрями змін. За приклад розглянуто впливи фінансових змін в операційній підсистемі на проектну підсистему. Запропоновано експертне оцінювання щодо визначення взаємовпливу проектної і операційної підсистем. Запропоновано принцип біадаптивності. З метою вибору концепції побудови біадаптивної управлінської системи проектно-орієнтованого підприємства було проаналізовано моделі знань. Для побудови біадаптивної системи пропонуються ленеми. Ленеми представлені як комбінація продукційних моделей і фреймів. Наведено структуру фрейму і продукції для біадаптивної системи. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність системи управління проектно-орієнтованими організаціями. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Опис

Ключові слова

проектно-орієнтовані підприємства, біадаптивне управління, біадаптивні управлінські системи, об’єкт біадаптивного управління, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Тімінський О. Г. Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства / О. Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 110 - 115. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced